Επισκευή Desktop

Υπηρεσίες » Επισκευή Desktop

 • Εγκατάσταση Windows (Format)
 • Εγκατάσταση Linux (Format)
 • Διάγνωση βλάβης (Υλικού & Λογισμικού)
 • Αναβάθμιση (Υλικού & Λογισμικού)
 • Εκμάθηση – επίδειξη χειρισμού
 • Εγκατάσταση προγραμμάτων
 • Ανάκτηση δεδομένων
 • Εγκατάσταση υλικού
 • Καταπολέμηση ιών
 • Backup αρχείων
 • Tune up
Facebook