Μεταχειρισμένα-Refurbish

Desktops » Μεταχειρισμένα-Refurbish

Εξοικονομήστε χρήματα με έναν μεταχειρισμένο γνωστό και ως Refurbish, ανακατασκευής κ.α. υπολογιστή, όλοι οι υπολογιστές ελέγχονται και είναι 100% λειτουργικοί και εγγυημένοι.
Η επεξεργαστική ισχύ των παρακάτω υπολογιστών ξεπερνάει κατά πολύ την οικονομική σειρά των καινούριων μοντέλων.

Facebook